Feeds:
Articles
Commentaires

Archive for août 2010

Zeven M:.M:.ZZ:. en BB:. komen regelmatig bijeen in Parijs en hebben de ambitie een Werkplaats te stichten, onde de auspiciën van de G:.L:.M:.F:. ; doe zij noemen :

Via Universalis

Het is  :

Eerst en vooral een gemengde Loge, open voor alle culturen en voor alle   talen.

Een Loge die werkt in de geest van « Verenigen wat verspreid is », van onthaal van de verschillende maçonnieke gevoeligheden, en die elke Z:. of  B:. die het licht heeft gekregen en gewaarborgd wordt door een lid van de Loge of een bekende bezoeker.

Een Loge die het Frans gebruikt als werktaal, voornamelijk in het O:. Parijs, maar die  de roeping heeft om in andere talen oostens te werken.

Een Loge die bereid is om profanen in te wijden voorzover zij aan de strenge kriteria ‘s beantwoorden van de liberale vrijmetselarij en een Loge die welwillend staat tegenover de affiliaties en het dubbele lidmaatschap, aan de verbroederingen.

Een Loge die als werktuig heeft een eenvoudig rituaal, zonder inroeping en di geen enkel beginsel vooropstelt tenzij broederschap en maçonnieke erkenning

Een Loge waar bezoekers regelmatig uitgenodigd worden die aangemoedigd worden  om hun arbeid voor te stellen, om het denken van eenieder aan te moedigen.

Via Universalis

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Publicités

Read Full Post »

Sieben Meister, Schwestern und Brüder treffen sich regelmäßig in Paris und haben das Bestreben ein Atelier unter der Schirmherrschaft der G:.L:.M:.F:. zu gründen. Sie nennen es Via Universalis :

Via Universalis

Es ist :

Zu allererst ein diverses Atelier, offen für alle Kulturen und für alle Sprachen.

Ein Atelier, das im Sinne von „Vereinen, was getrennt ist“ arbeitet,

ein Empfang verschiedener maurerischer Empfindsamkeiten, das jede S und jeden B, der das Licht empfangen hat von einem Mitglied des Ateliers oder einem bekannten Besucher anerkennt .

Ein Atelier, das Französisch als Arbeitssprache benutzt, aber das vorhat in anderen Sprachen und in anderen Orienten zu arbeiten.

Ein Atelier, das Nichteingeweihte, die den strikten Kriterien der liberalen F\M\ entsprechen aufzunehmen, und ein Atelier, das Doppelmitgliedschaften sowie Partnerschaften gegenüber offen und positiv eingestellt ist.

Ein Atelier, das einem einfachem Ritus, aber keiner Anrufung und keinem Prinzip folgt, außer der maurerischen Brüderschaft und Anerkennung.

Ein Atelier, in dem Besucher regelmäßig eingeladen werden um ihre Arbeiten vorzustellen, damit die Gedanken von Allen angeregt werden.

Via Universalis

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Read Full Post »

Seven Master Masons, either SS:.or BB:., are regularly meeting in Paris and are planning to create a new lodge under the auspices of the Grande Loge Mixte de France (G:.L:.M:.F :.), and the name Via Universalis

Via Universalis

Is :

First of all, a mixed lodge, having both SS:. and BB:.as members, and open to all cultures and the use of any language.

A lodge truly wishing to be the Center of Union and the means of conciliating true friendship among persons that must have remained at a perpetual distance and in which any Masonic viewpoint is welcome, accepting any SS:. or BB:.having been duly initiated and known by a member of the lodge or a known visitor.

A lodge having French as a working language when having its business in Paris but ready to have its business punctually moved to any other place in any other language

A lodge which could initiate any layman according to strict criteria as stipulated by accepted Masonic rules, a lodge open for membership to Brethren already members of any other lodge, from any Grand Lodge, and wishing to participate in both. The lodge is also open to twinning.

A lodge having a ritual that does not refer to any principle but those of brotherhood and Masonic acceptance.

A lodge in which visitors are invited not only for visiting but also to present their own works in the aim that all beneficiate of them.

Via Universalis

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Read Full Post »

« Newer Posts